Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon – (“Narodne novine”, br. XX/04.)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 8.1.2004 Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

18

Na temelju članka 17.L94173 stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2004. godine, donijela

UREDBU

o jediniČnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobliŽim kriterijima i mjerilima za utvrĐivanje posebne naknade za okoliŠ na vozila na motorni pogon

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju jedinične naknade i korektivni koeficijenti na temelju kojih se obavlja izračun posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: posebna naknada), te pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje posebne naknade.

Članak 2.

(1) Posebna naknada izračunava se prema izrazu PN = No ´ Kk propisanom člankom 16. stavkom 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojem je:

PN - iznos posebne naknade u kunama,

No - osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila

(u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

Kk - korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila.

(2) Korektivni koeficijent (Kk) za svako pojedino vozilo određuje se i izračunava prema izrazu:

Kk = K1 ´ K2 ´ K3

u kojem je:

K1 – korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva,

K2 – korektivni koeficijent ovisan o radnom obujmu motora,

K3 – korektivni koeficijent ovisan o starosti vozila,

a dobiveni umnožak množi se s jediničnom naknadom za pojedinu vrstu vozila utvrđenom člankom 3.#clanak3 ove Uredbe.

Članak 3.

Jedinična naknada (No) za pojedine vrste vozila iznosi:

– osobni automobili 80,00 kn

– autobusi 320,00 kn

– teretni automobili 480,00 kn

– kombinirani automobili 80,00 kn

– mopedi 30,00 kn

– motocikli 50,00 kn

– radni strojevi 120,00 kn

– radna vozila 160,00 kn

– traktori 50,00 kn

Članak 4.

Korektivni koeficijent (K1) ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva iznosi za:

– otto motor dvotaktni (motorni benzin, plin) 2,0

– otto motor četverotaktni (motorni benzin, plin) 1,0

– rotacijski motor (motorni benzin, plin) 1,5

– diesel motor (dizelsko gorivo, biodizel) 1,0

– elektromotor (električna struja) 0,2

– motor na pogon alternativnim gorivima

(vodik, bioalkohol) 0,2

Članak 5.

(1) Korektivni koeficijent (K2) ovisan o radnom obujmu motora iznosi za:

– motor radnog obujma manjeg od 50 cm3 0,80

– motor radnog obujma od 51 do 250 cm3 0,85

– motor radnog obujma od 251 do 750 cm3 0,90

– motor radnog obujma od 751 do 1400 cm3 0,95

– motor radnog obujma od 1401 do 2000 cm3 1,00

– motor radnog obujma od 2001 do 4000 cm3 1,20

– motor radnog obujma od 4001 do 8000 cm3 1,40

– motor radnog obujma od 8001 do 12000 cm3 1,60

– motor radnog obujma od 12001 do 16000 cm3 1,80

– za motor radnog obujma većeg od 16001 cm3 2,00

(2) Korektivni koeficijent (K2) za vozila pokretana elektromotorom ili alternativnim pogonskim gorivima iznosi 1,00.

Članak 6.

Korektivni koeficijent( K3) ovisan o starosti vozila iznosi za:

– vozilo starosti od 0 do 5 godina 0,90

– vozilo starosti od 6 do 8 godina 0,95

– vozilo starosti od 9 do 10 godina 1,00

– vozila starosti od 11 do 15 godina 1,10

– vozila starosti od 16 do 20 godina 1,20

– vozilo starosti od 21 d 30 godina 1,40

– vozilo starosti iznad 30 godina 1,60

– vozilo starosti iznad 30 godina (»oldtimer«) uz
potvrdu o povijesnoj vrijednosti vozila koju
izdaje mjerodavna udruga 0,10.

Članak 7.

Obračun posebne naknade i rješenje o iznosu posebne naknade koju je obveznik plaćanja dužan uplatiti temelji se na podacima o vozilu i obvezniku plaćanja upisanim u isprave vozila, odnosno knjižicu vozila ili prometnu dozvolu.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu 1. ožujka 2004. godine.

Klasa: 351-02/03-01/02

Urbroj: 5030115-04-1

Zagreb, 5. siječnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !