Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 15.12.1995 Uredba o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L37478 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1995. godine donijela

UREDBU

O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU REPUBLIKE HRVATSKE KOD UNION BANK OF SWITZERLAND

Članak 1.

Radi premošćivanja financiranja kapitalnih izdataka infrastrukture, Republika Hrvatska zadužuje se kod Union Bank of Switzerland, Zurich, uzimanjem kredita od 100.000.000,00 USD.

Članak 2.

Kredit iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe odobrava se na rok od deset mjeseci uz kamatnu stopu u visini desetomjesečnog LIBORA za USD uvećan za 0,90%.

Članak 3.

Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje Ugovora iz članka 1.#clanak1ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snaga, danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-03/95-01/04

Urbroj: 5030116-95-1

Zagreb,14. prosinca 1995.

Predsjednik

mr Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !