Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerlang – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 02.10.1996 Odluka o kratkoročnom zaduženju republike Hrvatske kod Union bank of Switzerland

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 34.L42473 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 9/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. rujna 1996. godine donijela

ODLUKU

O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU REPUBLIKE HRVATSKE KOD UNION BANK OF SWITZERLAND

I.

Radi refinanciranja kratkoročnog inozemnog duga Republika Hrvatska zadužuje se kod Union Bank of Switzerland, Zürich, uzimanjem kredita od 100.000.000,00 USD.

II.

Kredit iz točke I. ove Odluke odobrava se na rok od 360 dana, uz kamatnu stopu u visini jednogodišnjeg LIBOR-a za USD uvećanog za 0,90%.

III.

Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje ugovora iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-03/96-01/14
Urbroj: 5030105-96-1
Zagreb, 26. rujna 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerlang –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !