Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o kriterijima za utvrđivanje otegotnih uvjeta rada opasnosti i odgovornosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 4.1.2003 Uredba o kriterijima za utvrđivanje otegotnih uvjeta rada opasnosti i odgovornosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

218

Na temelju članka 170.L85327 stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/2002 i 58/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donijela

UREDBU

o kriterijima za utvrĐivanje otegotnih uvjeta rada, opasnosti i odgovornosti u OruŽanim snagama Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje ustrojbenih mjesta u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) na kojima se služba obavlja:

– pod otegotnim uvjetima rada,

– s povećanom opasnošću po život i zdravlje,

– s povećanom odgovornošću.

Članak 2.

Ustrojbena mjesta u Oružanim snagama na kojima se služba obavlja pod otegotnim uvjetima rada su ona na kojima se služba obavlja:

– u zraku,

– na vodi i pod vodom,

– i u drugim slučajevima kada je neophodno stalno održavanje visokog stupanja psihofizičke spremnosti.

Članak 3.

Ustrojbena mjesta u Oružanim snagama na kojima se služba obavlja s povećanom opasnošću po život i zdravlje su ona na kojima se služba obavlja:

– s eksplozivnim, zapaljivim i otrovnim tvarima,

– uz svakodnevno izlaganje štetnom zračenju,

– uz stalno održavanje visoke borbene spremnosti,

– uz svakodnevno izlaganje buci iznad maksimalno dopuštenih razina (iznad 85 dBA).

Članak 4.

Ustrojbena mjesta u Oružanim snagama na kojima se služba obavlja s povećanom odgovornošću su ona na kojima se služba obavlja uz zapovijedanje i vođenje podređenih, zapovjedništava postrojbi i ustanova, odnosno s povećanom odgovornošću za ljude, materijalna sredstva i sredstva za rad.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-03/03-01/02
Urbroj: 5030109-03-2
Zagreb, 30. siječnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o kriterijima za utvrđivanje otegotnih uvjeta rada opasnosti i odgovornosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !