Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika ("Narodne novine", br. XX/07, XX/11, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 25.7.2007 Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2421

Na temelju članka 90.L348314 stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 142/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela

UREDBU

O NAČINIMA I UVJETIMA NAPREDOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se načini i uvjeti napredovanja državnih službenika.

NAČINI NAPREDOVANJA

Članak 2.

Državni službenik može napredovati rasporedom na više radno mjesto unutar iste kategorije (na radno mjesto više razine iste potkategorije ili na radno mjesto u višoj potkategoriji) ili prelaskom u višu kategoriju radnog mjesta.

Načini napredovanja državnih službenika su: redovito napredovanje i izvanredno napredovanje.

REDOVITO NAPREDOVANJE

Članak 3.

Državni službenik može napredovati ako je ispunio uvjete iz članka 90. Zakona o državnim službenicima i uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i pravilnikom o unutarnjem redu (redovito napredovanje).

IZVANREDNO NAPREDOVANJE

Članak 4.

Državni službenik može napredovati ako je ispunio uvjete iz članka 90. Zakona o državnim službenicima, uvjete stručnog znanja iz članaka 5.#clanak5, 6.#clanak6 i 8.#clanak8 ove Uredbe i ostale uvjete propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i pravilnikom o unutarnjem redu (izvanredno napredovanje).

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NA RADNA MJESTA RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 5.

Državni službenik koji ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij odnosno doktorat znanosti u području povezanom s državnom ili javnom upravom ili s djelokrugom državnog tijela može napredovati na radno mjesto u potkategoriji višeg rukovoditelja i rukovoditelja s četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi, odnosno na radno mjesto u potkategoriji nižeg rukovoditelja s tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenik može napredovati na radno mjesto u potkategoriji višeg rukovoditelja i rukovoditelja s četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi, odnosno na radno mjesto u potkategoriji nižeg rukovoditelja s tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi i bez ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NA RADNA MJESTA VIŠIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 6.

Državni službenik koji ima doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela može napredovati na radno mjesto u potkategoriji glavnog savjetnika s četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenik koji ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij odnosno doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela može napredovati na radno mjesto u potkategoriji višeg savjetnika – specijalista s četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenik koji ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij odnosno doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela može napredovati na radno mjesto u potkategoriji višeg savjetnika s tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenik može napredovati na radna mjesta u potkategoriji glavnog savjetnika, višeg savjetnika – specijalista i višeg savjetnika i bez ispunjavanja uvjeta višeg stupnja obrazovanja iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.

MIŠLJENJE O ISPUNJAVANJU NAROČITO ISTAKNUTIH REZULTATA

Članak 7.

Mišljenje o ispunjavanju naročito istaknutih rezultata iz članka 5.#clanak5 stavka 2. i članka 6.#clanak6 stavka 4. ove Uredbe daje glavni rukovoditelj na prijedlog neposredno nadređenog službenika.

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NIŽIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 8.

Niži državni službenik koji tijekom državne službe stekne viši stupanj stručne spreme može napredovati na radno mjesto za koje je kao uvjet stručnog znanja propisana stručna sprema koju je službenik naknadno stekao, ako ima najmanje dvije godine radnog iskustva u državnoj službi.

Državni službenik iz stavka 1. ovog članka raspoređuje se na radno mjesto bez obveze probnog rada (vježbeničkog staža).

Kod napredovanja iz stavka 1. ovoga članka državnom službeniku se u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima uračunava ukupno radno iskustvo ostvareno u državnoj službi.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 118-04/07-01/01

Urbroj: 5030109-07-3

Zagreb, 19. srpnja 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !