Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
85 26.7.2006 Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2026

Na temelju članka 25.L305768 stavka 1. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/2006) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2006. godine donijela

UREDBU

O NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način uplate sredstava za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Agencija za obvezne zalihe) i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 2.

Sredstva za financiranje rada Agencije za obvezne zalihe i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata izdvajaju se iz cijena naftnih derivata, sukladno članku 7. stavku 5. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Do donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske, sukladno članku 7. stavku 5. Zakona, sredstva iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe uplaćivat će se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, u visini od 120,00 kuna po toni.

Članak 4.

Obveznici uplate sredstava iz članka 21. stavka 1. Zakona uplaćuju sredstva iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, broj 1001005-1863000160, uz obilježavanje modela »63« i poziv na broj odobrenja: 9741-748-matični broj poslovnog subjekta koji mu je dodijelio Državni zavod za statistiku.

Članak 5.

Sredstva iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe uplaćivat će se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske do otvaranja računa Agencije za obvezne zalihe nakon čega će uplaćena sredstva biti prenijeta na račun Agencije za obvezne zalihe.
Sredstva iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe mogu se koristiti za osnivanje i početak rada Agencije za obvezne zalihe i u druge svrhe određene Zakonom.

Članak 6.

Sredstvima iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, do njihova prijenosa na račun Agencije za obvezne zalihe, upravlja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će, do prijenosa sredstava iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe na račun Agencije za obvezne zalihe, dva puta godišnje izvješćivati Vladu Republike Hrvatske o stanju uplaćenih sredstava.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/06-01/04
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 20. srpnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !