Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
50 5.5.2006 Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1206

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/2002) i članka 11. stavka 3. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2006. godine donijela

UREDBU

O NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Članak 2.

Obveza uplate sredstava na račun državnog proračuna, u visini 14,25 milijuna EUR godišnje, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, ispunjavat će se u 19 godišnjih iznosa, a započinje od 2004. godine.
Obveza iz stavka 1. ovoga članka utvrđena je Programom razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na koji je Hrvatski sabor, 8. prosinca 2004. godine dao prethodnu suglasnost za potvrđivanjeL297614 (»Narodne novine«, broj 175/2004) i koji je 4. ožujka 2005. godine, potvrđen od strane Međudržavnog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško.
Program razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva donesen je sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ove Uredbe uplaćuju se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, broj: 1001005-1863000160, uz obilježavanje modela »64« i poziv na broj odobrenja: 9747-748-2006.

Članak 4.

Obveznik uplate sredstava na račun državnog proračuna Republike Hrvatske je Hrvatska elektroprivreda d.d., a sredstvima upravlja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 5.

Obvezu uplate sredstava za 2004. i 2005. godinu, u visini218.623.000,00 kuna Hrvatska elektroprivreda d.d. ispunit će u sljedećih pet godina, uplaćujući u svakoj godini po četiri tromjesečne rate, svaku u visini 10.931.115,00 kuna, a prvu tromjesečnu ratu uplatit će do kraja lipnja 2006. godine.
Obvezu uplate sredstava za 2006. godinu i dalje, Hrvatska elektroprivreda d.d. ispunjavat će u četiri tromjesečne rate, svaku u visini 3.562.500 EUR, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, sukladno Programu razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva.
Prve dvije tromjesečne rate za 2006. godinu Hrvatska elektroprivreda d.d. uplatit će do kraja lipnja 2006. godine.

Članak 6.

Na račun državnog proračuna Republike Hrvatske sredstva će se uplaćivati do otvaranja računa Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Fond), sukladno Zakonu o Fondu, nakon čega će uplaćena sredstva biti prenijeta na račun Fonda. Sredstva se mogu koristiti kao početna sredstva za rad Fonda i u druge svrhe određene Zakonom o Fondu.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će, do donošenja Zakona o Fondu, dva puta godišnje izvješćivati Vladu Republike Hrvatske o stanju uplaćenih sredstava.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/06-01/02
Urbroj: 5030122-06-1
Zagreb, 28. travnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !