Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 12.2.2003 Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka

Vlada Republike Hrvatske

323

Na temelju članka 3.L83921 stavka 2. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002 i 153/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2003. godine donijela

UREDBU

O NAKNADAMA OVLAŠTENIM SUCIMA KOJI IZDAJU NALOGE ZA PROVOĐENJE MJERA TAJNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje visina naknade ovlaštenim sucima Vrhovnog suda koji izvan redovnog radnog vremena izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka, ovisno o uvjetima u kojima se ti poslovi obavljaju.

Članak 2.

Ovlaštenim sucima Vrhovnog suda naknada za izdavanje naloga za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka izvan redovitog radnog vremena, utvrđuje se ovisno o tome da li ovlašteni suci Vrhovnog suda izdaju naloge u zgradi Vrhovnog suda ili se nalaze u stalnoj pripravnosti kod kuće, odnosno u stanu.

Članak 3.

Naknada ovlaštenim sucima Vrhovnog suda iznosi 300,00 kuna bruto dnevno u radne dane, odnosno 600,00 kuna bruto dnevno u vrijeme tjednog odmora, neradnog dana ili državnog blagdana, ako izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka u zgradi Vrhovnog suda.

Naknada ovlaštenim sucima Vrhovnog suda iznosi 150,00 kuna bruto dnevno u radne dane, odnosno 300,00 kuna bruto dnevno u vrijeme tjednog odmora, neradnog dana ili državnog blagdana, ako se nalaze u stalnoj pripravnosti kod kuće, odnosno u stanu.

Članak 4.

Naknada iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe isplaćivat će se na teret ostalih troškova u vezi s obavljanjem sudbene vlasti, sukladno odredbi članka 95. stavka 1. točke 3. alineje 7. Zakona o sudovima.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/03-01/01
Urbroj: 5030109-03-1
Zagreb, 6. veljače 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !