Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Barbat ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 28.12.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Barbat

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2977

Na temelju članka 118.L285161 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA  NA DIJELU k.o. BARBAT

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Barbat, za područje Pudarica – Rab.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

            Y         X

TOČKA  1      5 486 850.85   4 951 715.93

TOČKA  2      5 486 858.67   4 951 725.01

TOČKA  3      5 486 961.57   4 951 609.86

TOČKA  4      5 486 957.93   4 951 594.49

TOČKA  5      5 486 966.57   4 951 575.95

TOČKA  6      5 486 988.36   4 951 544.37

TOČKA  7      5 487 013.29   4 951 528.96

TOČKA  8      5 487 020.45   4 951 526.79

TOČKA  9      5 487 024.27   4 951 528.09

TOČKA 10     5 487 051.59   4 951 463.08

TOČKA 11     5 487 061.79   4 951 460.27

TOČKA 12     5 487 038.14   4 951 437.80

TOČKA 13     5 487 031.35   4 951 428.23

TOČKA 14     5 487 033.01   4 951 422.55

TOČKA 15     5 487 050.59   4 951 403.84

TOČKA 16     5 487 054.36   4 951 399.05

TOČKA 17     5 487 072.49   4 951 376.37

TOČKA 18     5 487 077.58   4 951 366.38

TOČKA 19     5 487 072.06   4 951 362.26

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Barbat, broj lista plana 16, u mjerilu 1:2904,17 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/12

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Barbat
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !