Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bast - Baška Voda ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bast - Baška Voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

833

Na temelju članka 118.L501039 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BAST – BAŠKA VODA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Bast – Baška Voda, predio Ikovac, Općina Baška Voda.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 6 414 527.60 4 802 421.79

TOČKA 2 6 414 536.00 4 802 432.34

TOČKA 3 6 414 560.24 4 802 409.15

TOČKA 4 6 414 591.25 4 802 392.13

TOČKA 5 6 414 604.86 4 802 390.28

TOČKA 6 6 414 626.45 4 802 386.07

TOČKA 7 6 414 630.53 4 802 385.31

TOČKA 8 6 414 646.38 4 802 382.94

TOČKA 9 6 414 675.89 4 802 379.45

TOČKA 10 6 414 691.78 4 802 377.09

TOČKA 11 6 414 726.99 4 802 372.21

TOČKA 12 6 414 743.69 4 802 369.64

TOČKA 13 6 414 765.64 4 802 366.93

TOČKA 14 6 414 765.93 4 802 368.79

TOČKA 15 6 414 776.94 4 802 367.06

TOČKA 16 6 414 780.59 4 802 366.49

TOČKA 17 6 414 785.95 4 802 365.02

TOČKA 18 6 414 793.99 4 802 362.80

TOČKA 19 6 414 816.91 4 802 357.45

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/11
Urbroj: 5030116-10-1
Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bast - Baška Voda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !