Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2268

Na temelju članka 118.L108453 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. rujna 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice, uvala Stubalj – Šparade.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 571 176.85 4 849 388.83

TOČKA 2 5 571 168.71 4 849 381.31

TOČKA 3 5 571 148.54 4 849 403.24

TOČKA 4 5 571 147.91 4 849 403.49

TOČKA 5 5 571 137.21 4 849 414.13

TOČKA 6 5 571 127.48 4 849 424.63

TOČKA 7 5 571 124.75 4 849 427.49

TOČKA 8 5 571 112.32 4 849 438.78

TOČKA 9 5 571 110.74 4 849 440.93

TOČKA 10 5 571 102.51 4 849 450.01

TOČKA 11 5 571 095.28 4 849 456.52

TOČKA 12 5 571 080.71 4 849 469.07

TOČKA 13 5 571 065.46 4 849 481.91

TOČKA 14 5 571 051.89 4 849 492.18

TOČKA 15 5 571 043.25 4 849 503.14

TOČKA 16 5 571 034.29 4 849 513.92

TOČKA 17 5 571 023.91 4 849 526.22

TOČKA 18 5 571 017.63 4 849 532.36

TOČKA 19 5 571 007.23 4 849 551.12

TOČKA 20 5 570 992.44 4 849 570.17

TOČKA 21 5 570 970.97 4 849 588.22

TOČKA 22 5 570 964.01 4 849 592.81

TOČKA 23 5 570 956.86 4 849 598.51

TOČKA 24 5 570 966.45 4 849 607.27

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Bilice, broj lista plana 8, u mjerilu 1 : 2904 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1 : 500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/37
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 2. rujna 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !