Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogomolje ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
129 31.10.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogomolje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2387

Na temelju članka 118.L282079 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BOGOMOLJE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka, Općina Sućuraj, otok Hvar.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

_____________________________________________         

   Y         X

_____________________________________________

TOČKA 1 6 422 346.47 4 775 077.27

TOČKA 2 6 422 347.19 4 775 091.84

TOČKA 3 6 422 351.16 4 775 169.00

TOČKA 4 6 422 354.07 4 775 201.62

TOČKA 5 6 422 348.39 4 775 227.12

TOČKA 6 6 422 351.09 4 775 243.62

TOČKA 7 6 422 363.74 4 775 259.69

TOČKA 8 6 422 324.41 4 775 349.87

TOČKA 9 6 422 321.60 4 775 363.77

TOČKA 10 6 422 316.02 4 775 384.79

TOČKA 11 6 422 315.81 4 775 407.86

TOČKA 12 6 422 321.06 4 775 431.99

TOČKA 13 6 422 341.01 4 775 449.82

TOČKA 14 6 422 357.44 4 775 447.71

TOČKA 15 6 422 382.05 4 775 432.69

TOČKA 16 6 422 382.91 4 775 421.50

TOČKA 17 6 422 448.88 4 775 354.18

TOČKA 18 6 422 457.10 4 775 356.05

TOČKA 19 6 422 480.80 4 775 332.87

TOČKA 20 6 422 487.38 4 775 335.48

TOČKA 21 6 422 502.14 4 775 315.90

TOČKA 22 6 422 518.95 4 775 277.36

TOČKA 23 6 422 541.65 4 775 225.32

TOČKA 24 6 422 543.05 4 775 213.93

TOČKA 25 6 422 537.81 4 775 212.53

TOČKA 26 6 422 555.85 4 775 156.20

TOČKA 27 6 422 572.14 4 775 061.67

TOČKA 28 6 422 569.45 4 775 971.92

TOČKA 29 6 422 546.84 4 775 911.99

TOČKA 30 6 422 545.54 4 775 895.97

TOČKA 31 6 422 554.03 4 775 894.44

TOČKA 32 6 422 553.00 4 775 884.46

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Bogomolje, broj lista plana 12, u mjerilu1 : 2880 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1 : 1200.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/07

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 21. listopada 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogomolje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !