Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 22.07.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2163

Na temelju članka 118.L467063 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. CRES

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres, autokamp Kovačine – naselje Stara Gavza, otok Cres.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss – Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 452 330.880 4 979 685.388

TOČKA 2 5 452 335.492 4 979 687.186

TOČKA 3 5 452 343.197 4 979 691.622

TOČKA 4 5 452 348.314 4 979 693.867

TOČKA 5 5 452 347.023 4 979 720.867

TOČKA 6 5 452 347.109 4 979 725.461

TOČKA 7 5 452 422.498 4 979 833.344

TOČKA 8 5 452 459.687 4 979 893.009

TOČKA 9 5 452 460.528 4 979 894.862

TOČKA 10 5 452 467.611 4 979 930.396

TOČKA 11 5 452 467.896 4 979 932.553

TOČKA 12 5 452 467.124 4 980 048.749

TOČKA 13 5 452 530.797 4 980 476.723

TOČKA 14 5 452 505.937 4 980 560.018

TOČKA 15 5 452 498.417 4 980 558.506

TOČKA 16 5 452 484.464 4 980 555.701

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/02

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !