Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Donja Podstrana ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 8.8.2008 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Donja Podstrana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2914

Na temelju članka 118.L407457 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
31. srpnja 2008. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. DONJA PODSTRANA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio ispred hotela Lav.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
 

                                 Y                                X
TOČKA 1.      6 382 044.88              4 817 616.44
TOČKA 2.      6 382 055.44              4 817 626.82
TOČKA 3.      6 382 056.81              4 817 642.24
TOČKA 4.      6 382 073.82              4 817 650.29
TOČKA 5.      6 382 075.20              4 817 646.39
TOČKA 6.      6 382 078.92              4 817 629.07
TOČKA 7.      6 382 077.47              4 817 615.17
TOČKA 8.      6 382 070.92              4 817 612.80
TOČKA 9.      6 382 068.56              4 817 614.31
TOČKA 10.    6 382 065.92              4 817 613.85
TOČKA 11.     6 382 064.04             4 817 616.44
TOČKA 12.     6 382 087.50             4 817 567.93
TOČKA 13.     6 382 095.07             4 817 538.62
TOČKA 14.     6 382 096.41             4 817 514.29
TOČKA 15.     6 382 090.73             4 817 507.27
TOČKA 16.     6 382 077.93             4 817 493.57
TOČKA 17.     6 382 068.39             4 817 485.33
TOČKA 18.     6 382 067.47             4 817 478.13
TOČKA 19.     6 382 079.21             4 817 469.11
TOČKA 20.     6 382 087.91             4 817 462.89
TOČKA 21.     6 382 097.15             4 817 458.11
TOČKA 22.     6 382 088.73             4 817 440.01
TOČKA 23.     6 382 142.20             4 817 415.34
TOČKA 24.     6 382 201.79             4 817 382.18
TOČKA 25.     6 382 238.04             4 817 352.44
TOČKA 26.     6 382 242.38             4 817 347.82
TOČKA 27.     6 382 260.50             4 817 360.41
TOČKA 28.     6 382 267.76             4 817 342.89
TOČKA 29.     6 382 276.56             4 817 327.34
TOČKA 30.     6 382 311.34             4 817 283.98
TOČKA 31.     6 382 294.84             4 817 262.90

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Podstrana, broj lista plana 6. i 7., u mjerilu 1:2880, i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1300.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela obavit će potrebne radnje u vezi s evidencijom pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-03/04
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 31. srpnja 2008.

Potpredsjednica
Vlade i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Donja Podstrana
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !