Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje plaže Havišće ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje plaže Havišće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

826

Na temelju članka 118.L501031 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. JADRANOVO, PODRUČJE PLAŽA HAVIŠĆE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje plaža Havišće.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 470 019.35 5 008 331.07

TOČKA 2 5 470 012.67 5 008 337.42

TOČKA 3 5 470 069.73 5 008 400.13

TOČKA 4 5 470 071.30 5 008 401.29

TOČKA 5 5 470 126.16 5 008 419.14

TOČKA 6 5 470 295.46 5 008 450.28

TOČKA 7 5 470 304.58 5 008 445.65

TOČKA 8 5 470 340.90 5 008 430.43

TOČKA 9 5 470 346.65 5 008 428.77

TOČKA 10 5 470 366.04 5 008 408.72

TOČKA 11 5 470 384.43 5 008 394.58

TOČKA 12 5 470 411.61 5 008 364.09

TOČKA 13 5 470 434.19 5 008 300.67

TOČKA 14 5 470 431.44 5 008 298.01

TOČKA 15 5 470 426.40 5 008 295.37

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/02

Urbroj: 5030116-10-3

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje plaže Havišće
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !