Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 28.12.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2976

Na temelju članka 118.L285159 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA  NA DIJELU k.o. LOPAR

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, za područje autokampa Lopar.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, započinje na morskoj obali u točki 1., koja predstavlja istočni kut betonske terase. Od točke 1. granica ide prema jugozapadu istočnim rubom betonske terase, te nastavlja u istom pravcu do kopnenog ruba puta za akvagan, odnosno točke 2. Od točke 2. granica se lomi prema sjeverozapadu i prati kopneni rub puta za akvagan do točke 3., odnosno do početka žičane ograde autokampa. Od točke 3. do točke 4. granica ide žičanom ogradom autokampa, a od točke 5. do 6. kopnenim rubom vegetacije vododerine. Od točke 6. granica nastavlja do točke 7., odnosno do morskog ruba vegetacije iznad puta uz plažu i nadalje prati navedeni rub vegetacije sve do točke 14. Od točke 14. granica nastavlja sjekući put uz plažu do točke 15., odnosno spoja morskog ruba puta i žičane ograde autokampa. Od točke 15. do točke 16. granica prati žičanu ogradu, a nadalje produžava u istom smjeru prema moru, te u točki 17. izbija na morsku obalu gdje i završava, a sve kako je ucrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Lopar, broj lista katastarskog plana 21 i 25, u mjerilu 1:2500 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/13

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !