Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lubenice – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
129 15.9.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Lubenice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2295

Na temelju članka 118.L108496 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2004. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k. o. LUBENICE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k. o. Lubenice.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 446 702.71 4 971 531.05

TOČKA 2 5 446 696.71 4 971 539.76

TOČKA 3 5 446 691.30 4 971 554.93

TOČKA 4 5 446 720.75 4 971 561.24

TOČKA 5 5 446 725.52 4 971.564.29

TOČKA 6 5 446 733.86 4 971 564.22

TOČKA 7 5 446 735.23 4 971 562.72

TOČKA 8 5 446 742.17 4 971 558.16

TOČKA 9 5 446 744.14 4 971 552.63

TOČKA 10 5 446 745.34 4 971 549.19

TOČKA 11 5 446 750.79 4 971 546.35

TOČKA 12 5 446 807.15 4 971 454.58

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k. o. Lubenice, broj lista plana 5, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:250.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/36
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 9. rujna 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lubenice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !