Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Makarska –(“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
167 30.11.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Makarska

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2929

Na temelju članka 118.L111656 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. studenoga 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Makarska

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Makarska, predio ispred Biokovke.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 6 419 770.29 4 795 943.51

TOČKA 2 6 419 813.77 4 795 925.40

TOČKA 3 6 419 824.44 4 795 920.92

TOČKA 4 6 419 868.09 4 795 903.02

TOČKA 5 6 419 919.47 4 795 871.49

TOČKA 6 6 419 900.61 4 795 852.13

TOČKA 7 6 419 747.97 4 795 902.20

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Makarska, broj lista plana 9, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/47
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 25. studenoga 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Makarska –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !