Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Narezine i k.o. Sv. Jakov – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.7.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine i k.o. Sv. Jakov

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2035

Na temelju članka 118.L107461 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine i k.o. Sv. Jakov

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine i k.o. Sv. Jakov, za pojas AC Bučanje.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 452 757.23 4 945 600.66

TOČKA 2 5 452 744.69 4 945 607.29

TOČKA 3 5 452 743.98 4 945 607.35

TOČKA 4 5 452 736.90 4 945 609.92

TOČKA 5 5 452 717.44 4 945 591.57

TOČKA 6 5 452 713.17 4 945 576.44

TOČKA 7 5 452 713.79 4 945 542.83

TOČKA 8 5 452 715.68 4 945 522.35

TOČKA 9 5 452 714.36 4 945 503.81

TOČKA 10 5 452 717.29 4 945 495.20

TOČKA 11 5 452 722.17 4 945 484.32

TOČKA 12 5 452 741.05 4 945 453.64

TOČKA 13 5 452 739.66 4 945 433.30

TOČKA 14 5 452 735.67 4 945 422.07

TOČKA 15 5 452 732.17 4 945 408.81

TOČKA 16 5 452 724.21 4 945 373.05

TOČKA 17 5 452 718.80 4 945 346.66

TOČKA 18 5 452 737.05 4 945 321.10

TOČKA 19 5 452 737.07 4 945 308.88

TOČKA 20 5 452 736.35 4 945 288.42

TOČKA 21 5 452 728.76 4 945 257.00

TOČKA 22 5 452 722.08 4 945 236.53

TOČKA 23 5 452 719.48 4 945 203.72

TOČKA 24 5 452 714.22 4 945 179.57

TOČKA 25 5 452 716.22 4 945 163.04

TOČKA 26 5 452 704.64 4 945 167.38

TOČKA 27 5 452 678.05 4 945 169.12

TOČKA 28 5 452 666.24 4 945 171.90

TOČKA 29 5 452 656.28 4 945 192.41

TOČKA 30 5 452 645.46 4 945 206.72

TOČKA 31 5 452 632.16 4 945 220.64

TOČKA 32 5 452 614.08 4 945 233.27

TOČKA 33 5 452 600.28 4 945 236.25

TOČKA 34 5 452 583.55 4 945 234.21

TOČKA 35 5 452 572.27 4 945 229.06

TOČKA 36 5 452 563.64 4 945 227.34

TOČKA 37 5 452 557.41 4 945 201.78

TOČKA 38 5 452 540.77 4 945 192.25

TOČKA 39 5 452 531.51 4 945 155.84

TOČKA 40 5 452 530.76 4 945 142.14

TOČKA 41 5 452 534.03 4 945 133.40

TOČKA 42 5 452 546.49 4 945 097.53

TOČKA 43 5 452 552.65 4 945 056.99

TOČKA 44 5 452 559.96 4 945 036.02

TOČKA 45 5 452 574.39 4 945 030.65

TOČKA 46 5 452 577.00 4 945 019.71

TOČKA 47 5 452 574.12 4 945 008.64

TOČKA 48 5 452 573.75 4 944 990.19

TOČKA 49 5 452 572.13 4 944 968.83

TOČKA 50 5 452 566.49 4 944 953.55

TOČKA 51 5 452 562.93 4 944 928.30

TOČKA 52 5 452 559.93 4 944 910.55

TOČKA 53 5 452 556.34 4 944 899.46

TOČKA 54 5 452 558.28 4 944 895.69

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Nerezine, broj lista plana 7 i k.o. Sv. Jakov, broj lista plana 1, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/31
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 22. srpnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Narezine i k.o. Sv. Jakov –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !