Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2267

Na temelju članka 118.L108451 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. rujna 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine, za pojas uvala Biskupija – uvala Galboka.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 452 760.660 4 945 951.390

TOČKA 2 5 452 748.742 4 945 951.431

TOČKA 3 5 452 749.144 4 945 941.656

TOČKA 4 5 452 774.743 4 945 922.087

TOČKA 5 5 452 782.523 4 945 909.658

TOČKA 6 5 452 812.916 4 945 867.866

TOČKA 7 5 452 827.045 4 945 849.943

TOČKA 8 5 452 834.959 4 945 834.102

TOČKA 9 5 452 886.605 4 945 791.289

TOČKA 10 5 452 850.609 4 945 723.769

TOČKA 11 5 452 808.582 4 945 743.857

TOČKA 12 5 452 749.292 4 945 740.555

TOČKA 13 5 452 747.344 4 945 739.884

TOČKA 14 5 452 723.648 4 945 702.936

TOČKA 15 5 452 722.800 4 945 694.200

TOČKA 16 5 452 760.173 4 945 659.657

TOČKA 17 5 452 746.032 4 945 625.112

TOČKA 18 5 452 736.958 4 945 609.922

TOČKA 19 5 452 743.988 4 945 607.352

TOČKA 20 5 452 744.697 4 945 607.290

TOČKA 21 5 452 757.230 4 945 600.666

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Nerezine, broj lista plana 7, u mjerilu 1 : 2880 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1 : 500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/39
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 2. rujna 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !