Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi i k.o. Ledenice ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi i k.o. Ledenice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

822

Na temelju članka 118.L501023 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. NOVI I k.o. LEDENICE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi i k.o. Ledenice, pojas AC Povile – luka Povile.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 485 686.16 4 996 898.06

TOČKA 2 5 485 695.97 4 996 901.52

TOČKA 3 5 485 702.15 4 996 894.02

TOČKA 4 5 485 728.47 4 996 839.30

TOČKA 5 5 485 753.54 4 996 800.24

TOČKA 6 5 485 752.09 4 996 794.81

TOČKA 7 5 485 755.91 4 996 769.13

TOČKA 8 5 485 768.95 4 996 748.12

TOČKA 9 5 485 776.52 4 996 729.54

TOČKA 10 5 485 795.97 4 996 732.85

TOČKA 11 5 485 895.64 4 996 845.83

TOČKA 12 5 485 911.53 4 996 838.58

TOČKA 13 5 486 000.55 4 996 850.38

TOČKA 14 5 486 029.16 4 996 857.10

TOČKA 15 5 486 031.69 4 996 868.05

TOČKA 16 5 486 068.12 4 996 876.60

TOČKA 17 5 486 095.26 4 996 874.47

TOČKA 18 5 486 116.37 4 996 878.42

TOČKA 19 5 486 125.19 4 996 880.65

TOČKA 20 5 486 131.51 4 996 882.76

TOČKA 21 5 486 131.01 4 996 885.98

TOČKA 22 5 486 158.45 4 996 890.28

TOČKA 23 5 486 175.98 4 996 900.24

TOČKA 24 5 486 180.30 4 996 901.87

TOČKA 25 5 486 179.51 4 996 903.17

TOČKA 26 5 486 180.77 4 996 903.89

TOČKA 27 5 486 186.57 4 996 910.02

TOČKA 28 5 486 204.88 4 996 906.06

TOČKA 29 5 486 210.87 4 996 901.18

TOČKA 30 5 486 237.03 4 996 895.01

TOČKA 31 5 486 243.10 4 996 896.23

TOČKA 32 5 486 251.56 4 996 888.01

TOČKA 33 5 486 256.41 4 996 878.81

TOČKA 34 5 486 259.73 4 996 872.44

TOČKA 35 5 486 262.99 4 996 866.38

TOČKA 36 5 486 271.41 4 996 851.66

TOČKA 37 5 486 279.14 4 996 842.62

TOČKA 38 5 486 275.66 4 996 837.60

TOČKA 39 5 486 246.72 4 996 772.30

TOČKA 40 5 486 243.62 4 996 774.80

TOČKA 41 5 486 237.67 4 996 763.77

TOČKA 42 5 486 231.62 4 996 767.34

TOČKA 43 5 486 212.49 4 996 778.64

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/06
Urbroj: 5030116-10-1
Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi i k.o. Ledenice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !