Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš ("Narodne novine", br. XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 8.8.2008 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2915

Na temelju članka 118.L407388 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
31. srpnja 2008. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OMIŠ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš, predio Balića rat.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                                   Y                             X
TOČKA 1.         6 396 666.32         4 808 713.04
TOČKA 2.         6 396 665.40         4 808 722.66
TOČKA 3.         6 396 678.96         4 808 718.48
TOČKA 4.         6 396 692.77         4 808 746.41
TOČKA 5.         6 396 703.40         4 808 741.34
TOČKA 6.         6 396 727.86         4 808 741.25
TOČKA 7.         6 396 742.40         4 808 752.13
TOČKA 8.         6 396 791.91         4 808 770.23
TOČKA 9.         6 396 786.01         4 808 753.51
TOČKA 10.       6 396 783.72         4 808 746.53

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Omiš, broj lista plana 46., u mjerilu 1:1000, i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela obavit će potrebne radnje u vezi s evidencijom pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/13
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 31. srpnja 2008.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja
 i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !