Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2269

Na temelju članka 118.L108455 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. rujna 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. OmiŠalj

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj, za predio autokampa Pušća.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 464 536.00 5 010 400.00

TOČKA 2 5 464 583.00 5 010 336.00

TOČKA 3 5 464 847.00 5 010 291.00

TOČKA 4 5 464 988.00 5 010 168.00

TOČKA 5 5 465 140.00 5 010 156.00

TOČKA 6 5 465 185.00 5 010 186.00

TOČKA 7 5 465 081.00 5 010 367.00

TOČKA 8 5 465 106.00 5 010 461.00

TOČKA 9 5 465 154.00 5 010 550.00

TOČKA 10 5 465 261.00 5 010 584.00

TOČKA 11 5 465 239.00 5 010 631.00

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Omišalj, broj lista plana 2, u mjerilu 1 : 2880 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1 : 1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/38
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 2. rujna 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !