Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

829

Na temelju članka 118.L501037 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OMIŠALJ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj, za predio plaže Pesja – Omišalj.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 464 869.48 5 007 149.82

TOČKA 2 5 464 862.94 5 007 146.03

TOČKA 3 5 464 908.41 5 007 085.51

TOČKA 4 5 464 912.39 5 007 071.59

TOČKA 5 5 464 940.58 5 007 037.74

TOČKA 6 5 464 970.06 5 007 022.85

TOČKA 7 5 465 008.05 5 007 035.49

TOČKA 8 5 465 007.29 5 007 038.12

TOČKA 9 5 465 035.93 5 007 037.32

TOČKA 10 5 465 123.50 5 007 108.00

TOČKA 11 5 465 126.30 5 007 110.67

TOČKA 12 5 465 139.10 5 007 137.03

TOČKA 13 5 465 125.92 5 007 149.91

TOČKA 14 5 465 112.26 5 007 160.15

TOČKA 15 5 465 091.32 5 007 179.05

TOČKA 16 5 465 102.16 5 007 190.71

TOČKA 17 5 465 123.12 5 007 171.79

TOČKA 18 5 465 146.67 5 007 156.03

TOČKA 19 5 465 151.30 5 007 160.53

TOČKA 20 5 465 135.91 5 007 180.10

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na digitalnom ortofoto (DOF) planu, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/01

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !