Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poreč – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
176 14.12.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poreč

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3046

Na temelju članka 118.L112186 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. PoreČ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Poreč, područje Materada.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe polazi od točke A (rub obale), nastavlja zapadnom međom k.č. 2384 do točke B (unutrašnji rub šetnice), dalje nastavlja unutrašnjim rubom šetnice do točke C. Granica od točke C nastavlja pravolinijski do točke D tu se lomi i dalje prati rub ugostiteljske terase do točke E i pravolinijski nastavlja do točke F (rub kamenog zida). Iz točke F granica nastavlja pravolinijski do točke G što je ujedno nastavak već utvrđene granice pomorskog dobra, te dalje nastavlja do točke H, tu se lomi i nastavlja istočnom međom k.č. 2389 do točke I (rub obale) gdje i završava, a sve kako je ucrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Poreč, broj lista katastarskog plana 46, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/44
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 9. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poreč –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !