Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pučišća – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.7.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pućišća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2036

Na temelju članka 118.L107463 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. PuĆiŠĆa

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Pućišća, predio Pilana »Luka«, otok Brač.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA A 6 398 544.89 4 801 022.84

TOČKA A0 6 398 551.10 4 801 030.77

TOČKA B 6 398 558.61 4 801 042.15

TOČKA B0 6 398 564.25 4 801 053.11

TOČKA C 6 398 566.89 4 801 062.81

TOČKA C0 6 398 567.80 4 801 073.33

TOČKA D 6 398 567.53 4 801 085.16

TOČKA E 6 398 564.76 4 801 098.15

TOČKA F 6 398 565.68 4 801 100.04

TOČKA G 6 398 558.40 4 801 104.68

TOČKA H 6 398 547.86 4 801 111.41

TOČKA I 6 398 524.24 4 801 162.36

TOČKA J 6 398 512.92 4 801 203.29

TOČKA K 6 398 486.06 4 801 219.44

TOČKA L 6 398 486.71 4 801 220.59

TOČKA M 6 398 441.47 4 801 248.20

TOČKA N 6 398 429.30 4 801 256.81

TOČKA O 6 398 435.04 4 801 266.00

TOČKA P 6 398 427.38 4 801 270.57

TOČKA Q 6 398 420.88 4 801 274.86

TOČKA R 6 398 418.56 4 801 276.84

TOČKA S 6 398 394.96 4 801 331.63

TOČKA T 6 398 389.20 4 801 347.95

TOČKA U 6 398 387.05 4 801 353.94

TOČKA V 6 398 376.24 4 801 350.06

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Pučišća, broj lista plana 5 i 11, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/32
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 22. srpnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pučišća –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !