Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 6.9.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Pula

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2251

Na temelju članka 118.L108372 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula, područje kupališta Stoja.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe slijedi postojeću granicu pomorskog dobra do točke A, tu se lomi i presjeca put do točke B. Iz točke B nastavlja unutrašnjim rubom puta do točke C, te dalje nastavlja unutrašnjim rubom šetnice i vanjskim rubom ugostiteljskog objekta do točke D. Od točke D granica pravolinijski nastavlja do točke E, tu se lomi i nastavlja rubom ograde do točke F (rub obale) gdje i završava, a sve kako je ucrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Pula, broj lista katastarskog plana 49 i 61, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/27
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 27. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !