Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 13.10.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2482

Na temelju članka 118.L109314 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. ROGOZNICA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica, uvala Račica.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 578 996.05 4 820 724.78

TOČKA 2 5 578 984.20 4 820 723.96

TOČKA 3 5 578 986.05 4 820 711.63

TOČKA 4 5 578 990.44 4 820 692.02

TOČKA 5 5 578 990.87 4 820 692.00

TOČKA 6 5 578 996.88 4 820 665.31

TOČKA 7 5 578 997.68 4 820 645.34

TOČKA 8 5 578 996.87 4 820 627.59

TOČKA 9 5 578 998.47 4 820 615.20

TOČKA 10 5 579 004.11 4 820 613.57

TOČKA 11 5 579 006.68 4 820 622.89

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Rogoznica, broj lista plana 22, u mjerilu 1:2904 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/34
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !