Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pakoštane – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
146 20.10.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pakoštane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2556

Na temelju članka 118.L109687 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. listopada 2004. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. PAKOŠTANE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Pakoštane, za prostor Cluba Mediteranne.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA M1 5 540 252.2240 4 862 784.5060

TOČKA 1 5 540 262.0389 4 862 795.8697

TOČKA 2 5 540 236.2829 4 862 798.2502

TOČKA 3 5 540 166.0250 4 862 869.3672

TOČKA 4 5 540 131.1768 4 862 950.2175

TOČKA 5 5 540 103.6261 4 862 985.4255

TOČKA 6 5 540 075.5382 4 863 031.8667

TOČKA 7 5 540 042.9667 4 863 059.8762

TOČKA 8 5 540 039.6870 4 863 065.4780

TOČKA 9 5 540 035.4134 4 863 081.8163

TOČKA 10 5 540 034.8337 4 863 109.5198

TOČKA 11 5 540 035.1430 4 863 124.3754

TOČKA 12 5 540 033.4561 4 863 134.9702

TOČKA 13 5 540 032.5017 4 863 174.3861

TOČKA 14 5 540 035.4976 4 863 192.7640

TOČKA 15 5 540 036.1947 4 863 217.6367

TOČKA 16 5 540 037.3952 4 863 236.7421

TOČKA 17 5 540 038.3811 4 863 249.2243

TOČKA 18 5 540 047.9869 4 863 273.9473

TOČKA 19 5 540 046.6768 4 863 288.1045

TOČKA 20 5 540 046.7320 4 863 291.0805

TOČKA 21 5 540 046.4008 4 863 295.2138

TOČKA 22 5 540 044.5988 4 863 302.0151

TOČKA 23 5 540 040.8301 4 863 316.2400

TOČKA 24 5 540 023.4310 4 863 321.6346

TOČKA 25 5 540 015.7538 4 863 324.0150

TOČKA 26 5 540 006.6695 4 863 325.7222

TOČKA 27 5 539 992.2463 4 863 328.8939

TOČKA 28 5 539 990.6351 4 863 328.4113

TOČKA 29 5 539 988.5109 4 863 327.3985

TOČKA 30 5 539 979.7568 4 863 324.9853

TOČKA 31 5 539 976.7493 4 863 323.3765

TOČKA 32 5 539 973.3121 4 863 319.5690

TOČKA 33 5 539 957.4482 4 863 297.2085

TOČKA 34 5 539 942.3945 4 863 275.3308

TOČKA 35 5 539 935.3354 4 863 264.8123

TOČKA 36 5 539 932.5426 4 863 260.8975

TOČKA 37 5 539 928.4073 4 863 256.6074

TOČKA 38 5 539 924.7553 4 863 252.9608

TOČKA 39 5 539 917.2317 4 863 246.2654

TOČKA 40 5 539 912.4941 4 863 240.7367

TOČKA 41 5 539 899.2522 4 863 221.5896

TOČKA 42 5 539 895.3272 4 863 216.6731

TOČKA 43 5 539 888.7208 4 863 210.7353

TOČKA 44 5 539 882.0442 4 863 205.2409

TOČKA 45 5 539 879.1663 4 863 205.1489

TOČKA 46 5 539 859.3313 4 863 218.5589

TOČKA M2 5 539 841.2090 4 863 195.8170

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Pakoštane, broj lista plana 8, 9 i 11, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/41
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 15. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pakoštane –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !