Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 22.07.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2162

Na temelju članka 118.L467055 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SELCE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce, područje bazeni Selce.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 477 960.79 5 001 895.87

TOČKA 2 5 477 964.37 5 001 901.35

TOČKA 3 5 477 974.03 5 001 893.06

TOČKA 4 5 478 044.40 5 001 748.49

TOČKA 5 5 478 050.04 5 001 743.21

TOČKA 6 5 478 067.44 5 001 725.91

TOČKA 7 5 478 073.68 5 001 723.45

TOČKA 8 5 478 069.36 5 001 715.63

TOČKA 9 5 478 083.91 5 001 703.27

TOČKA 10 5 478 088.30 5 001 708.97

TOČKA 11 5 478 090.38 5 001 707.21

TOČKA 12 5 478 100.91 5 001 698.93

TOČKA 13 5 478 117.90 5 001 685.20

TOČKA 14 5 478 125.66 5 001 679.50

TOČKA 15 5 478 139.76 5 001 667.52

TOČKA 16 5 478 151.28 5 001 654.98

TOČKA 17 5 478 160.94 5 001 643.82

TOČKA 18 5 478 159.92 5 001 642.75

TOČKA 19 5 478 184.39 5 001 619.65

TOČKA 20 5 478 171.17 5 001 611.40

TOČKA 21 5 478 158.78 5 001 592.31

a sve kako je nacrtano i označeno na grafičkim prilozima – snimci stvarnog stanja i digitalnom ortofoto (DOF) planu, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/02

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !