Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selo Gornje –(“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
167 30.11.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Selo Gornje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2930

Na temelju članka 118.L111662 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. studenoga 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selo Gornje

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Selo Gornje, predio Rt Pelegrin.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 610 531.88 4 804 049.95

TOČKA 2 5 610 540.91 4 804 028.57

TOČKA 2A 5 610 558.37 4 804 030.58

TOČKA 3 5 610 572.39 4 804 036.95

TOČKA 4 5 610 597.16 4 804 032.83

TOČKA 5 5 610 620.16 4 804 001.60

TOČKA 6 5 610 638.97 4 803 965.95

TOČKA 6A 5 610 642.40 4 803 953.98

TOČKA 7 5 610 653.29 4 803 940.37

TOČKA 7A 5 610 661.09 4 803 917.91

TOČKA 8 5 610 666.33 4 803 895.62

TOČKA 8A 5 610 670.36 4 803 876.52

TOČKA 9 5 610 674.94 4 803 853.24

TOČKA 9A 5 610 677.94 4 803 825.90

TOČKA 10 5 610 683.96 4 803 804.61

TOČKA 11 5 610 691.02 4 803 784.30

TOČKA 12 5 610 687.72 4 803 771.30

TOČKA 13 5 610 693.48 4 803 744.08

TOČKA 14 5 610 702.23 4 803 721.49

TOČKA 15 5 610 704.46 4 803 709.59

TOČKA 16 5 610 710.17 4 803 688.74

TOČKA 17 5 610 701.39 4 803 662.36

TOČKA 18 5 610 690.21 4 803 656.14

TOČKA 19 5 610 661.82 4 803 639.55

TOČKA 20 5 610 661.50 4 803 634.44

TOČKA 21 5 610 666.90 4 803 625.31

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Selo Gornje, broj lista plana 2 i 3, u mjerilu 1:2000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/48
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 25. studenoga 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selo Gornje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !