Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 13.10.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2481

Na temelju članka 118.L109312 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. ŠIBENIK

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik, za područje Mandalina – Kuline (jugozapad).

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 572 485.85 4 842 538.65

TOČKA 2 5 572 498.49 4 842 524.95

TOČKA 3 5 572 495.65 4 842 508.30

TOČKA 4 5 572 507.05 4 842 477.64

TOČKA 5 5 572 527.61 4 842 447.69

TOČKA 6 5 572 532.41 4 842 442.45

TOČKA 7 5 572 564.47 4 842 410.50

TOČKA 8 5 572 562.24 4 842 408.61

TOČKA 9 5 572 565.76 4 842 404.49

TOČKA 10 5 572 579.89 4 842 396.63

TOČKA 11 5 572 590.16 4 842 376.92

TOČKA 12 5 572 588.19 4 842 375.90

TOČKA 13 5 572 593.92 4 842 364.92

TOČKA 14 5 572 604.09 4 842 342.68

TOČKA 15 5 572 616.68 4 842 306.62

TOČKA 16 5 572 604.68 4 842 302.43

TOČKA 17 5 572 637.78 4 842 205.41

TOČKA 18 5 572 653.68 4 842 178.78

TOČKA 19 5 572 659.67 4 842 172.08

TOČKA 20 5 572 663.27 4 842 168.60

TOČKA 21 5 572 657.71 4 842 162.18

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Šibenik, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/40
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !