Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 27.4.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1044

Na temelju članka 118.L262287 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. ŠIBENIK

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik, za područje Mandalina – Kuline, sjeveroistok.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y

X

TOČKA 1

5 572 891.38

4 842 298.20

TOČKA 2

5 572 885.84

4 842 290.34

TOČKA 3

5 572 776.38

4 842 365.62

TOČKA 4

5 572 759.27

4 842 379.71

TOČKA 5

5 572 729.08

4 842 412.69

TOČKA 6

5 572 729.82

4 843 413.33

TOČKA 7

5 572 723.49

4 842 420.83

TOČKA 8

5 572 711.63

4 842 430.08

TOČKA 9

5 572 709.80

4 842 427.24

TOČKA 10

5 572 698.03

4 842 434.41

TOČKA 11

5 572 696.85

4 842 432.55

TOČKA 12

5 572 687.64

4 842 439.09

TOČKA 13

5 572 690.93

4 842 443.66

TOČKA 14

5 572 683.35

4 842 448.97

TOČKA 15

5 572 683.73

4 842 449.46

TOČKA 16

5 572 680.40

4 842 451.79

TOČKA 17

5 572 679.73

4 842 450.89

TOČKA 18

5 572 667.63

4 842 459.41

TOČKA 19

5 572 617.37

4 842 494.56

TOČKA 20

5 572 599.15

4 842 502.89

TOČKA 21

5 572 595.45

4 842 494.70

TOČKA 22

5 572 546.92

4 842 517.41

TOČKA 23

5 572 550.58

4 842 524.96

TOČKA 24

5 572 527.96

4 842 534.25

TOČKA 25

5 572 512.06

4 842 536.32

TOČKA 26

5 572 498.49

4 842 524.95

TOČKA 27

5 572 485.85

4 842 538.65

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Šibenik, u mjerilu 1 : 1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1 : 500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/01

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 21. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !