Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Slivno ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Slivno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

824

Na temelju članka 118.L501027 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SLIVNO

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Slivno, Općina Slivno.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 6 458 818.50 4 759 641.00

TOČKA 2 6 458 821.90 4 759 642.70

TOČKA 3 6 458 826.80 4 759 645.10

TOČKA 4 6 458 837.10 4 759 645.70

TOČKA 5 6 458 837.30 4 759 644.00

TOČKA 6 6 458 841.60 4 759 639.30

TOČKA 7 6 458 847.70 4 759 633.60

TOČKA 8 6 458 853.70 4 759 623.50

TOČKA 9 6 458 863.80 4 759 606.50

TOČKA 10 6 458 871.00 4 759 594.20

TOČKA 11 6 458 877.90 4 759 585.80

TOČKA 12 6 458 894.60 4 759 569.30

TOČKA 13 6 458 902.70 4 759 559.10

TOČKA 14 6 458 912.40 4 759 553.50

TOČKA 15 6 458 925.30 4 759 538.00

TOČKA 16 6 458 935.20 4 759 528.90

TOČKA 17 6 458 934.20 4 759 528.20

TOČKA 18 6 458 950.80 4 759 509.30

TOČKA 19 6 458 965.60 4 759 492.40

TOČKA 20 6 458 997.80 4 759 455.80

TOČKA 21 6 458 998.50 4 759 456.70

TOČKA 22 6 459 011.40 4 759 445.55

TOČKA 23 6 459 026.60 4 759 432.00

TOČKA 24 6 459 038.50 4 759 418.20

TOČKA 25 6 459 051.60 4 759 402.40

TOČKA 26 6 459 054.90 4 759 397.80

TOČKA 27 6 459 052.70 4 759 391.20

TOČKA 28 6 459 043.50 4 759 384.50

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/10

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Slivno
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !