Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.7.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2034

Na temelju članka 118.L107449 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline, za pojas Klimno – Krnčica.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 470 678.84 5 001 673.57

TOČKA 2 5 470 681.52 5 001 660.02

TOČKA 3 5 470 685.18 5 001 649.94

TOČKA 4 5 470 684.40 5 001 644.73

TOČKA 5 5 470 687.79 5 001 645.35

TOČKA 6 5 470 812.04 5 001 664.97

TOČKA 7 5 470 816.88 5 001 665.92

TOČKA 8 5 470 857.54 5 001 676.10

TOČKA 9 5 470 868.20 5 001 690.27

TOČKA 10 5 470 911.79 5 001 709.04

TOČKA 11 5 470 914.87 5 001 706.68

TOČKA 12 5 470 993.25 5 001 730.08

TOČKA 13 5 471 019.05 5 001 729.70

TOČKA 14 5 471 034.36 5 001 737.22

TOČKA 15 5 471 048.09 5 001 760.45

TOČKA 16 5 471 108.50 5 001 789.44

TOČKA 17 5 471 148.98 5 001 792.33

TOČKA 18 5 471 200.91 5 001 776.33

TOČKA 19 5 471 229.90 5 001 754.97

TOČKA 20 5 471 266.70 5 001 717.49

TOČKA 21 5 471 268.58 5 001 717.58

TOČKA 22 5 471 294.20 5 001 717.57

TOČKA 23 5 471 306.61 5 001 730.50

TOČKA 24 5 471 311.29 5 001 739.05

TOČKA 25 5 471 314.47 5 001 756.53

TOČKA 26 5 471 303.56 5 001 758.83

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Soline, broj lista plana 1, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/22
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 22. srpnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !