Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 22.07.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2158

Na temelju članka 118.L467053 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SOLINE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline, za pojas autokampa Tiha, mjesto Šilo, otok Krk.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss – Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 474 747.91 5 000 507.91

TOČKA 2 5 474 749.32 5 000 502.51

TOČKA 3 5 474 746.69 5 000 498.07

TOČKA 4 5 474 737.02 5 000 474.17

TOČKA 5 5 474 726.50 5 000 451.70

TOČKA 6 5 474 689.82 5 000 446.87

TOČKA 7 5 474 686.46 5 000 446.57

TOČKA 8 5 474 620.33 5 000 507.86

TOČKA 9 5 474 616.84 5 000 511.68

TOČKA 10 5 474 612.52 5 000 523.22

TOČKA 11 5 474 605.98 5 000 558.39

TOČKA 12 5 474 604.92 5 000 574.48

TOČKA 13 5 474 596.43 5 000 583.27

TOČKA 14 5 474 582.57 5 000 616.99

TOČKA 15 5 474 551.63 5 000 692.25

TOČKA 16 5 474 572.22 5 000 704.99

TOČKA 17 5 474 578.75 5 000 737.63

TOČKA 18 5 474 581.06 5 000 743.51

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na digitalnom ortofoto (DOF) planu, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/04

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !