Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 21.3.2007 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1027

Na temelju članka 118.L327180 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SPLIT

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Split, predio Špinut.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                                    Y                             X
TOČKA 1         6 372 656.640         4 820 232.044
TOČKA 2         6 372 653.391         4 820 112.845
TOČKA 3         6 372 643.846         4 820 113.733
TOČKA 4         6 372 610.741         4 820 118.929
TOČKA 5         6 372 610.165         4 820 114.489
TOČKA 6         6 372 607.429         4 820 109.898
TOČKA 7         6 372 555.147         4 820 113.277
TOČKA 8         6 372 544.161         4 820 118.086
TOČKA 9         6 372 520.845         4 820 121.093
TOČKA 10       6 372 511.320         4 820 118.701
TOČKA 11       6 372 492.394         4 820 122.318
TOČKA 12       6 372 463.972         4 820 126.952
TOČKA 13       6 372 425.212         4 820 114.170
TOČKA 14       6 372 401.613         4 820 109.488
TOČKA 15       6 372 373.385         4 820 106.519
TOČKA 16       6 372 366.905         4 820 116.409
TOČKA 17       6 372 361.239         4 820 110.607
TOČKA 18       6 372 296.747         4 820 115.928
TOČKA 19       6 372 256.498         4 820 113.278
TOČKA 20       6 372 245.796         4 820 113.378
TOČKA 21       6 372 180.387         4 820 119.136
TOČKA 22       6 372 121.310         4 820 124.172
TOČKA 23       6 372 098.057         4 820 126.188
TOČKA 24       6 372 046.165         4 820 130.687
TOČKA 25       6 372 022.595         4 820 132.731
TOČKA 26       6 372 024.998         4 820 160.440

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Split, broj lista plana 39 i 40, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/07-02/02
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 16. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !