Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stanković ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 27.4.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stanković

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1043

Na temelju članka 118.L262285 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. STANKOVIĆ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Stanković, u Općini Orebić.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y

X

TOČKA 1

6 435 019.17

4 759 871.10

TOČKA 2

6 435 016.77

4 759 876.82

TOČKA 3

6 435 018.98

4 759 918.13

TOČKA 4

6 435 021.77

4 759 935.43

TOČKA 5

6 435 021.16

4 759 939.19

TOČKA 6

6 435 023.21

4 759 940.97

TOČKA 7

6 435 028.34

4 759 941.95

TOČKA 8

6 435 032.25

4 759 942.14

TOČKA 9

6 435 035.16

4 759 942.55

TOČKA 10

6 435 042.34

4 759 945.08

TOČKA 11

6 435 049.15

4 759 950.75

TOČKA 12

6 435 054.20

4 759 956.00

TOČKA 13

6 435 058.23

4 759 957.97

TOČKA 14

6 435 063.00

4 759 964.58

TOČKA 15

6 435 065.10

4 759 970.50

TOČKA 16

6 435 066.73

4 759 972.27

TOČKA 17

6 435 071.14

4 759 975.21

TOČKA 18

6 435 075.25

4 759 977.70

TOČKA 19

6 435 079.10

4 759 980.77

TOČKA 20

6 435 091.40

4 759 978.85

TOČKA 21

6 435 095.77

4 759 975.70

TOČKA 22

6 435 098.10

4 759 975.87

TOČKA 23

6 435 107.85

4 759 973.98

TOČKA 24

6 435 110.42

4 759 974.52

TOČKA 25

6 435 122.06

4 759 982.38

TOČKA 26

6 435 126.23

4 759 985.55

TOČKA 27

6 435 132.93

4 759 987.58

TOČKA 28

6 435 147.74

4 759 993.95

TOČKA 29

6 435 156.97

4 759 994.63

TOČKA 30

6 435 166.36

4 759 996.80

TOČKA 31

6 435 177.49

4 760 000.41

TOČKA 32

6 435 183.68

4 760 005.87

TOČKA 33

6 435 195.04

4 760 011.73

TOČKA 34

6 435 199.70

4 760 016.15

TOČKA 35

6 435 204.79

4 760 019.24

TOČKA 36

6 435 215.17

4 760 023.58

TOČKA 37

6 435 228.69

4 760 027.98

TOČKA 38

6 435 243.01

4 760 032.09

TOČKA 39

6 435 253.59

4 760 039.40

TOČKA 40

6 435 261.67

4 760 041.01

TOČKA 41

6 435 290.93

4 760 041.83

TOČKA 42

6 435 300.47

4 760 044.81

TOČKA 43

6 435 305.70

4 760 044.92

TOČKA 44

6 435 306.13

4 760 014.88

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Stanković, broj lista plana 5, u mjerilu 1 : 2880 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1 : 1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/02

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 21. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stanković
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !