Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stara Baška ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 28.12.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stara Baška

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2973

Na temelju članka 118.L285153 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRANA DIJELU k.o. STARA BAŠKA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Stara Baška, za područje autokampa Škrila.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

           

Y          X

TOČKA 1       5 474 484.60   4 980 240.80

TOČKA 2       5 474 494.70   4 980 254.50

TOČKA 3       5 474 498.50   4 980 259.90

TOČKA 4       5 474 502.50   4 980 256.10

TOČKA 5       5 474 525.80   4 980 233.30

TOČKA 6       5 474 546.30   4 980 216.30

TOČKA 7       5 474 583.40   4 980 200.70

TOČKA 8       5 474 612.30   4 980 203.20

TOČKA 9       5 474 708.70   4 980 183.60

TOČKA 10     5 474 720.20   4 980 181.70

TOČKA 11     5 474 743.10   4 980 175.30

TOČKA 12     5 474 755.70   4 980 173.20

TOČKA 13     5 474 760.30   4 980 172.50

TOČKA 14     5 474 830.90   4 980 162.30

TOČKA 15     5 474 868.20   4 980 159.30

TOČKA 16     5 474 949.60   4 980 131.20

TOČKA 17     5 474 966.30   4 980 103.40

TOČKA 18     5 474 978.90   4 980 077.70

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Stara Baška, broj lista plana 6, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/14

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stara Baška
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !