Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stupa ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
129 31.10.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stupa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2389

Na temelju članka 118.L282068 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. STUPA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Stupa, u Općini Dubrovačko Primorje.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

___________________________________________           

Y         X

___________________________________________ 

TOČKA 1 6 475 849.40 4 747 374.50

TOČKA 2 6 475 841.40 4 747 375.10

TOČKA 3 6 475 840.00 4 747 382.80

TOČKA 4 6 475 837.90 4 747 389.40

TOČKA 5 6 475 841.30 4 747 391.20

TOČKA 6 6 475 843.80 4 747 400.40

TOČKA 7 6 475 850.60 4 747 419.40

TOČKA 8 6 475 855.60 4 747 430.10

TOČKA 9 6 475 860.00 4 747 438.70

TOČKA 10 6 475 859.40 4 747 439.00

TOČKA 11 6 475 860.50 4 747 449.60

TOČKA 12 6 475 860.80 4 747 457.00

TOČKA 13 6 475 864.50 4 747 454.90

TOČKA 14 6 475 866.30 4 747 463.00

TOČKA 15 6 475 868.10 4 747 470.90

TOČKA 16 6 475 868.00 4 747 472.20

TOČKA 17 6 475 873.20 4 747 480.70

TOČKA 18 6 475 872.60 4 747 481.60

TOČKA 19 6 475 875.50 4 747 486.70

TOČKA 20 6 475 888.00 4 747 504.10

TOČKA 21 6 475 905.20 4 747 529.10

TOČKA 22 6 475 907.00 4 747 528.40

TOČKA 23 6 475 907.80 4 747 530.00

TOČKA 24 6 475 914.20 4 747 542.10

TOČKA 25 6 475 911.30 4 747 543.90

TOČKA 26 6 475 914.40 4 747 548.40

TOČKA 27 6 475 915.30 4 747 550.10

TOČKA 28 6 475 915.60 4 747 571.70

TOČKA 29 6 475 916.70 4 747 578.90

TOČKA 30 6 475 921.20 4 747 590.50

TOČKA 31 6 475 928.80 4 747 587.40

TOČKA 32 6 475 932.90 4 747 586.20

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Stupa, broj lista plana 5, u mjerilu 1 : 1000 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1 : 500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/07

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 21. listopada 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stupa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !