Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3842

Na temelju članka 118.L422340 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2008. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SUĆURAJ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj, predio uvala Mlaska (auto-kamp), otok Hvar.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y

X

TOČKA P1.

6 430 492.52

4 777 347.32

TOČKA P2.

6 430 491.48

4 777 343.59

TOČKA P3.

6 430 493.09

4 777 330.76

TOČKA P4.

6 430 495.78

4 777 309.44

TOČKA P5.

6 430 534.72

4 777 299.76

TOČKA P6.

6 430 545.32

4 777 295.67

TOČKA P7.

6 430 551.94

4 777 294.52

TOČKA P8.

6 430 601.16

4 777 301.36

TOČKA P9.

6 430 628.55

4 777 315.49

TOČKA P10.

6 430 631.55

4 777 327.52

TOČKA P11.

6 430 631.61

4 777 329.71

TOČKA P12.

6 430 630.70

4 777 333.86

TOČKA P13.

6 430 658.79

4 777 353.06

TOČKA P14.

6 430 662.92

4 777 354.21

TOČKA P15.

6 430 662.39

4 777 356.96

TOČKA P16.

6 430 679.85

4 777 371.66

TOČKA P17.

6 430 680.42

4 777 376.35

TOČKA P18.

6 430 682.06

4 777 380.98

TOČKA P19.

6 430 685.21

4 777 386.31

TOČKA P20.

6 430 695.25

4 777 393.41

TOČKA P21.

6 430 708.19

4 777 401.71

TOČKA P22.

6 430 712.77

4 777 408.76

TOČKA P23.

6 430 715.18

4 777 412.55

TOČKA P24.

6 430 717.31

4 777 417.54

TOČKA P25.

6 430 718.76

4 777 421.54

TOČKA P26.

6 430 719.62

4 777 426.55

TOČKA P27.

6 430 718.43

4 777 431.06

TOČKA P28.

6 430 715.63

4 777 435.77

TOČKA P29.

6 430 710.35

4 777 441.36

TOČKA P30.

6 430 705.81

4 777 445.41

TOČKA P31.

6 430 696.83

4 777 455.31

TOČKA P32.

6 430 665.46

4 777 478.82

TOČKA P33.

6 430 644.58

4 777 491.00

TOČKA P34.

6 430 637.73

4 777 497.31

TOČKA P35.

6 430 617.66

4 777 507.10

TOČKA P36.

6 430 593.78

4 777 523.78

TOČKA P37.

6 430 588.51

4 777 515.28

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Sućuraj, broj lista plana 4, u mjerilu 1:2880, i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-03/05

Urbroj: 5030116-08-1

Zagreb, 21. studenoga 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !