Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 6.9.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2250

Na temelju članka 118.L108370 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, uvala Vela Luka.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 6 381 771.69 4 805 511.88

TOČKA 2 6 381 748.89 4 805 511.85

TOČKA 3 6 381 748.59 4 805 493.83

TOČKA 4 6 381 743.31 4 805 473.83

TOČKA 5 6 381 743.59 4 805 463.99

TOČKA 6 6 381 762.92 4 805 442.05

TOČKA 7 6 381 775.38 4 805 435.66

TOČKA 8 6 381 774.00 4 805 434.02

TOČKA 9 6 381 777.13 4 805 432.88

TOČKA 10 6 381 825.75 4 805 432.53

TOČKA 11 6 381 850.49 4 805 425.35

TOČKA 12 6 381 897.66 4 805 399.28

TOČKA 13 6 381 909.64 4 805 396.19

TOČKA 14 6 381 920.04 4 805 386.35

TOČKA 15 6 381 929.16 4 805 373.99

TOČKA 16 6 381 932.74 4 805 374.14

TOČKA 17 6 381 947.72 4 805 376.05

TOČKA 18 6 381 952.69 4 805 377.54

TOČKA 19 6 381 961.66 4 805 382.36

TOČKA 20 6 381 971.78 4 805 394.09

TOČKA 21 6 381 976.46 4 805 399.66

TOČKA 22 6 381 974.18 4 805 420.47

TOČKA 23 6 381 972.68 4 805 434.31

TOČKA 24 6 381 973.05 4 805 438.52

TOČKA 25 6 381 968.81 4 805 475.41

TOČKA 26 6 381 965.49 4 805 499.24

TOČKA 27 6 381 968.42 4 805 500.34

TOČKA 28 6 381 978.69 4 805 520.89

TOČKA 29 6 381 992.66 4 805 532.96

TOČKA 30 6 382 011.44 4 805 545.09

TOČKA 31 6 382 027.89 4 805 557.30

TOČKA 32 6 382 028.95 4 805 556.59

TOČKA 33 6 382 031.52 4 805 560.55

TOČKA 34 6 382 040.31 4 805 572.03

TOČKA 35 6 382 046.24 4 805 582.07

TOČKA 36 6 382 053.64 4 805 597.47

TOČKA 37 6 382 056.95 4 805 606.76

TOČKA 38 6 382 059.29 4 805 616.21

TOČKA 39 6 382 059.65 4 805 624.87

TOČKA 40 6 382 063.95 4 805 630.80

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Supetar, broj lista plana 1 i k.o. Mirca, broj lista plana 2, sve u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/28
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 27. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !