Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

830

Na temelju članka 118.L501041 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SUPETARSKA DRAGA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga, pojas Supetarska Draga – Gornja, otok Rab.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 478 670.46 4 961 758.27

TOČKA 2 5 479 156.38 4 961 522.60

TOČKA 3 5 479 143.51 4 961 575.17

TOČKA 4 5 479 018.17 4 961 665.25

TOČKA 5 5 479 061.40 4 961 718.63

TOČKA 6 5 479 043.82 4 961 739.31

TOČKA 7 5 478 990.89 4 961 787.90

TOČKA 8 5 478 945.51 4 961 825.26

TOČKA 9 5 478 899.92 4 961 870.41

TOČKA 10 5 478 863.40 4 961 908.52

TOČKA 11 5 478 866.15 4 961 910.23

TOČKA 12 5 478 835.57 4 962 015.41

TOČKA 13 5 478 845.94 4 962 020.69

TOČKA 14 5 478 782.27 4 962 117.01

TOČKA 15 5 478 766.29 4 962 099.32

TOČKA 16 5 478 605.17 4 962 303.76

TOČKA 17 5 478 605.85 4 962 304.85

TOČKA 18 5 478 593.44 4 962 311.57

TOČKA 19 5 478 594.00 4 962 314.38

TOČKA 20 5 478 255.65 4 962 659.76

TOČKA 21 5 478 208.32 4 962 672.33

TOČKA 21a 5 478 201.21 4 962 672.29

TOČKA 21b 5 478 199.78 4 962 673.30

TOČKA 21c 5 478 194.28 4 962 677.16

TOČKA 21d 5 478 187.70 4 962 684.51

TOČKA 21e 5 478 190.49 4 962 692.23

TOČKA 21f 5 478 174.02 4 962 702.89

TOČKA 21g 5 478 170.68 4 962 705.12

TOČKA 22 5 478 156.10 4 962 711.64

TOČKA 23 5 478 152.90 4 962 712.39

TOČKA 24 5 478 151.11 4 962 711.57

TOČKA 25 5 478 138.11 4 962 718.14

TOČKA 26 5 478 132.41 4 962 720.99

TOČKA 27 5 478 128.37 4 962 727.80

TOČKA 28 5 478 127.19 4 962 728.80

TOČKA 29 5 478 112.51 4 962 750.14

TOČKA 30 5 478 097.81 4 962 760.05

TOČKA 31 5 478 096.64 4 962 758.83

TOČKA 32 5 478 059.43 4 962 804.99

TOČKA 33 5 478 059.06 4 962 814.23

TOČKA 34 5 478 060.25 4 962 824.80

TOČKA 35 5 478 043.30 4 962 890.00

TOČKA 36 5 478 035.60 4 962 900.67

TOČKA 37 5 478 023.22 4 962 910.87

TOČKA 38 5 478 012.50 4 962 916.53

TOČKA 39 5 477 982.50 4 962 943.00

TOČKA 40 5 477 960.33 4 962 945.74

TOČKA 41 5 477 953.97 4 962 954.05

TOČKA 42 5 477 944.61 4 962 959.72

TOČKA 43 5 477 941.02 4 962 962.27

TOČKA 44 5 477 939.31 4 962 963.00

TOČKA 45 5 477 941.50 4 962 983.65

TOČKA 46 5 477 943.58 4 963 006.63

TOČKA 47 5 477 915.81 4 963 039.62

TOČKA 48 5 477 914.00 4 963 035.30

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/05

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !