Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Anton ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 28.12.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Anton

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2974

Na temelju članka 118.L285155 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA  NA DIJELU k.o. SV. ANTON

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Anton, za područje luke Porat.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

           

Y         X

TOČKA  1      5 460 723.39   4 997 605.89

TOČKA  2      5 460 713.45   4 997 597.35

TOČKA  3      5 460 705.28   4 997 587.93

TOČKA  4      5 460 683.76   4 997 578.91

TOČKA  5      5 460 632.91   4 997 539.74

TOČKA  6      5 460 624.43   4 997 524.67

TOČKA  7      5 460 598.76   4 997 539.12

TOČKA  8      5 460 592.31   4 997 564.27

TOČKA  9      5 460 581.31   4 997 582.09

TOČKA 10     5 460 579.81   4 997 590.25

TOČKA 11     5 460 574.47   4 997 589.21

TOČKA 12     5 460 569.12   4 997 608.90

TOČKA 13     5 460 564.72   4 997 613.37

TOČKA 14     5 460 595.08   4 997 634.23

TOČKA 15     5 460 622.09   4 997 651.43

TOČKA 16     5 460 655.32   4 997 707.81

TOČKA 17     5 460 649.21   4 997 709.28

TOČKA 18     5 460 652.74   4 997 713.98

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Sveti Anton, broj lista plana 4 i 5, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/11

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Anton
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !