Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.7.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2038

Na temelju članka 118.L107451 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag, turističko naselje Stella Maris.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe polazi od točke 1 (nastavak postojeće granice), nastavlja unutarnjim rubom šetnice do točke 2, dalje slijedi rub ugostiteljskog objekta do točke 3, presijeca ugostiteljsku terasu (k.č. 1292/1) do točke 4, te dalje slijedi rub ugostiteljskog objekta do točke 5. Granica dalje nastavlja rubom ceste do točke 6, presijeca istu do točke 7, te nastavlja vanjskim rubom ceste do točke 8, nastavlja pravcem udaljenim 6 metara od ruba kamenog potpornog zida do točke 9 i unutrašnjim rubom obalne šetnice do točke 10. Iz točke 10 granica nastavlja rubom kamenog zida do točke 11, te slijedi pravac udaljen 3 metra od ruba kamenog zida do točke 12, dalje nastavlja do točke 13 i 14 čime obuhvaća uređeni betonski plato, te slijedi rub ugostiteljskog objekta obilježenog točkama 14, 15, 16, 17 i 18. Iz točke 18 granica nastavlja unutrašnjim rubom obalne šetnice do točke 19 i do točke 20 koja je udaljena 6 metara od ruba pokosa, te dalje nastavlja pravcem koji je udaljen 6 metara od ruba pokosa do točke 21 (rub ograde). Tu se granica lomi i nastavlja rubom ograde do točke 22 gdje i završava (rub obale), a sve kako je ucrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Umag, broj lista katastarskog plana 26, 28, 29, 30 i 31, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/30
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 22. srpnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !