Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Valun ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 22.07.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Valun

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2161

Na temelju članka 118.L467061 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. VALUN

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Valun, mjesto Valun, otok Cres.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 449 894.706 4 973 815.483

TOČKA 2 5 449 886.909 4 973 810.913

TOČKA 3 5 449 914.652 4 973 585.998

TOČKA 4 5 449 925.148 4 973 564.013

TOČKA 5 5 449 954.856 4 973 518.025

TOČKA 6 5 449 956.847 4 973 520.768

TOČKA 7 5 449 970.282 4 973 509.313

TOČKA 8 5 449 968.779 4 973 507.345

TOČKA 9 5 450 042.627 4 973 420.982

TOČKA 10 5 450 064.329 4 973 392.961

TOČKA 11 5 450 078.361 4 973 384.345

TOČKA 12 5 450 086.137 4 973 383.811

TOČKA 13 5 450 137.904 4 973 387.311

TOČKA 14 5 450 151.297 4 973 384.906

TOČKA 15 5 450 174.003 4 973 398.746

TOČKA 16 5 450 242.601 4 973 487.270

TOČKA 17 5 450 242.251 4 973 495.069

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/05

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Valun
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !