Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 18.03.2010 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

828

Na temelju članka 118.L501035 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VELI LOŠINJ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj, za predio naselja Ilovik, otok Ilovik.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 464 166.75 4 924 493.03

TOČKA 2 5 464 163.27 4 924 486.66

TOČKA 3 5 464 330.23 4 924 343.99

TOČKA 4 5 464 331.47 4 924 342.78

TOČKA 5 5 464 340.84 4 924 350.12

TOČKA 6 5 464 352.63 4 924 322.96

TOČKA 7 5 464 343.56 4 924 318.01

TOČKA 8 5 464 344.82 4 924 310.77

TOČKA 9 5 464 363.74 4 924 294.32

TOČKA 10 5 464 390.41 4 924 273.68

TOČKA 11 5 464 403.59 4 924 257.05

TOČKA 12 5 464 414.08 4 924 244.10

TOČKA 13 5 464 419.58 4 924 232.39

TOČKA 14 5 464 427.69 4 924 199.91

TOČKA 15 5 464 420.73 4 924 184.83

TOČKA 16 5 464 434.16 4 924 160.50

TOČKA 17 5 464 452.63 4 924 124.21

TOČKA 18 5 464 475.79 4 924 090.43

TOČKA 19 5 464 470.07 4 924 087.59

TOČKA 20 5 464 484.16 4 924 048.50

TOČKA 21 5 464 475.39 4 924 042.48

TOČKA 22 5 464 534.08 4 924 974.15

TOČKA 23 5 464 583.69 4 924 024.65

TOČKA 24 5 464 570.50 4 924 036.50

TOČKA 25 5 464 584.06 4 924 049.51

TOČKA 26 5 464 592.80 4 924 041.28

TOČKA 27 5 464 716.95 4 924 044.53

TOČKA 28 5 464 932.61 4 924 931.53

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/04
Urbroj: 5030116-10-1
Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !