Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo (("Narodne novine", br. XX/00, )
označi tražene riječi printaj stranicu
65 7.7.2000 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1440

Na temelju članka 50.L68858 stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VELIKO BRDO

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo, za područje ispred Tenis centra Makarska i Auto campa Dalmacija Makarska.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

           Y		   X
TOČKA 1		6 419 504.402	4 796 107.565
TOČKA 2		6 419 513.486	4 796 115.471
TOČKA 3		6 419 526.825	4 796 127.080
TOČKA 4		6 419 509.319	4 796 153.547
TOČKA 5		6 419 501.475	4 796 166.167
TOČKA 6		6 419 495.268	4 796 183.034
TOČKA 7		6 419 491.728	4 796 201.166
TOČKA 8		6 419 492.209	4 796 207.799
TOČKA 9		6 419 490.484	4 796 212.141
TOČKA 10	6 419 487.987	4 796 216.819
TOČKA 11	6 419 485.398	4 796 220.511
TOČKA 12	6 419 480.882	4 796 225.535
TOČKA 13	6 419 475.016	4 796 231.229
TOČKA 14	6 419 466.577	4 796 237.866
TOČKA 15	6 419 451.597	4 796 247.748
TOČKA 16	6 419 436.269	4 796 260.177
TOČKA 17	6 419 412.881	4 796 278.213
TOČKA 18	6 419 406.999	4 796 283.546
TOČKA 19	6 419 392.126	4 796 295.834
TOČKA 20	6 419 373.737	4 796 308.938
TOČKA 21	6 419 348.770	4 796 325.355
TOČKA 22	6 419 343.959	4 796 329.105
TOČKA 23	6 419 339.270	4 796 334.141
TOČKA 24	6 419 336.931	4 796 337.821
TOČKA 25	6 419 323.563	4 796 362.516
TOČKA 26	6 419 316.214	4 796 378.159
TOČKA 27	6 419 312.633	4 796 392.831
TOČKA 28	6 419 298.141	4 796 387.355

  a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Veliko Brdo, broj lista plana 9 u mjerilu 1 : 2880 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1 : 1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

  

Klasa: 934-01/00-02/30
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 4. srpnja 2000.

 

Potpredsjednik
Slavko Linić, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo (
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !