Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodice – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.7.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2040

Na temelju članka 118.L107467 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodice

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodice, od hotela Punta do ulice Blata.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 562 348.41 4 845 753.08

TOČKA 2 5 562 363.41 4 845 752.45

TOČKA 3 5 562 351.15 4 845 820.71

TOČKA 4 5 562 347.52 4 845 829.00

TOČKA 5 5 562 345.18 4 845 831.95

TOČKA 6 5 562 331.77 4 845 840.77

TOČKA 7 5 562 325.83 4 845 842.38

TOČKA 8 5 562 320.59 4 845 845.69

TOČKA 9 5 562 300.20 4 845 849.08

TOČKA 10 5 562 296.61 4 845 848.30

TOČKA 11 5 562 296.22 4 845 844.33

TOČKA 12 5 562 293.66 4 845 844.47

TOČKA 13 5 562 263.40 4 845 831.63

TOČKA 14 5 562 255.20 4 845 828.27

TOČKA 15 5 562 248.20 4 845 826.22

TOČKA 16 5 562 227.03 4 845 822.38

TOČKA 17 5 562 222.31 4 845 821.25

TOČKA 18 5 562 210.36 4 845 816.65

TOČKA 19 5 562 203.32 4 845 811.42

TOČKA 20 5 562 189.56 4 845 793.32

TOČKA 21 5 562 153.20 4 845 774.67

TOČKA 22 5 562 150.45 4 845 773.07

TOČKA 23 5 562 126.59 4 845 760.00

TOČKA 24 5 562 105.56 4 845 756.80

TOČKA 25 5 562 074.36 4 845 745.15

TOČKA 26 5 562 044.22 4 845 730.99

TOČKA 27 5 562 013.41 4 845 727.06

TOČKA 28 5 561 983.72 4 845 715.36

TOČKA 29 5 561 964.99 4 845 714.31

TOČKA 30 5 561 940.48 4 845 725.69

TOČKA 31 5 561 917.32 4 845 726.70

TOČKA 32 5 561 887.12 4 845 723.03

TOČKA 33 5 561 875.45 4 845 721.95

TOČKA 34 5 561 834.96 4 845 724.36

TOČKA 35 5 561 814.80 4 845 731.43

TOČKA 36 5 561 797.26 4 845 739.01

TOČKA 37 5 561 790.56 4 845 725.27

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Vodice, u mjerilu 1:2904 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/23
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 22. srpnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !