Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.7.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton - Martinska

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2033

Na temelju članka 118.L107459 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska, područje Jadrije.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 568 104.92 4 842 736.83

TOČKA 2 5 568 119.53 4 842 763.31

TOČKA 3 5 568 127.38 4 842 779.44

TOČKA 4 5 568 156.91 4 842 760.31

TOČKA 5 5 568 167.14 4 842 764.42

TOČKA 6 5 568 172.26 4 842 762.88

TOČKA 7 5 568 176.76 4 842 763.58

TOČKA 8 5 568 194.75 4 842 752.17

TOČKA 9 5 568 192.28 4 842 748.47

TOČKA 10 5 568 206.10 4 842 738.00

TOČKA 11 5 568 205.03 4 842 736.29

TOČKA 12 5 568 214.28 4 842 729.55

TOČKA 13 5 568 235.36 4 842 716.61

TOČKA 14 5 568 241.12 4 842 714.19

TOČKA 15 5 568 257.75 4 842 703.39

TOČKA 16 5 568 271.35 4 842 696.62

TOČKA 17 5 568 306.67 4 842 667.48

TOČKA 18 5 568 327.89 4 842 651.33

TOČKA 19 5 568 334.25 4 842 645.81

TOČKA 20 5 568 342.41 4 842 637.54

TOČKA 21 5 568 354.02 4 842 635.31

TOČKA 22 5 568 389.57 4 842 624.57

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Zaton – Martinska, broj lista plana 30, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/26
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 22. srpnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !